Laptop

niet van toepassing

Bent u inwoner van de gemeente Apeldoorn of Voorst? Dan verstrekt Leergeld Apeldoorn-Voorst per gezin 1 laptop aan voor kinderen op de basisschool.

Voor kinderen die middelbaar onderwijs volgen en niet ouder zijn dan 17 jaar, kunt u voor een laptop rechtstreeks terecht bij het stadhuis van de gemeente Voorst.

Voor een laptop, verstrekt door Leergeld Apeldoorn-Voorst, betaalt u een eigen bijdrage van € 25,- . Wij verzoeken u dit bedrag over te maken aan Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst ( NL75 RABO 0128 8774 64) onder vermelding van uw gezinsnummer en de naam van uw kind. Wanneer u in aanmerking komt voor een laptop en u heeft de eigen bijdrage betaald, sturen wij u een cheque. Deze kunt u inleveren bij de Mediamarkt in Apeldoorn.