Laptop

niet van toepassing

Bent u inwoner van gemeente Apeldoorn of gemeente Voorst?

Dan verstrekt Leergeld Apeldoorn-Voorst voor basisschoolkinderen per gezin 1 laptop (vanaf groep 7).

Voor kinderen die in de gemeente Apeldoorn wonen, middelbaar onderwijs volgen en niet ouder zijn dan 17 jaar kunt u bij Leergeld Apeldoorn-Voorst een laptop aanvragen (1x per 5 jaar). Voor kinderen die in de gemeente Voorst wonen, middelbaar onderwijs volgen en niet ouder zijn dan 17 jaar, kunt u voor een laptop rechtstreeks terecht bij het stadhuis van de gemeente Voorst.

Voor de laptop is een eigen bijdrage verschuldigd van € 25,00. De laptop blijft eigendom van stichting Leergeld Apeldoorn - Voorst. U mag deze dus niet wgegooien, weggeven of verkopen.