Voor wie doen we het?

niet van toepassing

Voor wie?

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn of Voorst en van wie de ouders/verzorgers in gemeente Apeldoorn en Voorst een inkomen hebben beneden de 130% van het bijstandsniveau. Dat gaat om de volgende bedragen (per 1 januari 2024):

Alleenstaande ouder:
Maximaal €1.586,- per maand
Twee ouder gezin:Maximaal € 2.265,- per maand

Vanuit de stichting wordt gekeken naar het daadwerkelijk te besteden inkomen. Dus als je meer verdient, maar schulden hebt, kan het zijn dat je toch in aanmerking komt voor een bijdrage.

Wat te verwachten?

De kinderen worden geholpen doordat voor hen een aantal zaken geheel of gedeeltelijk kan worden betaald:

  • vanaf 6 jaar een tweedehands fiets
  • voor leerlingen op het voortgezet onderwijs een laptop
  • (een deel van) de contributie voor een sportclub, muziekles, dansles, scouting etc.
  • de kleding en andere noodzakelijke zaken bij een sport.

Stichting Leergeld behandelt de aanvragen in alle vertrouwelijkheid.

Welke hulp kunnen wij bieden?


Contributie en lesgeld
Over het algemeen betaalt Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst de contributie/het lesgeld voor een half jaar of een heel jaar/seizoen. Na afloop daarvan kunt u een nieuwe aanvraag indienen voor verlenging.

  • Als uw kind stopt bij een club, dient u zelf bij die club op te zeggen. Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst doet dat dus niet.
  • Als Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst voor uw kind betaalt, denkt u er dan aan om de automatische afschrijving van uw rekening bij de club stop te laten zetten.

Sportkleding en andere benodigdheden
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst betaalt veelal een deel van de kosten voor bijvoorbeeld voetbalschoenen, voetbalkleding, muziekboeken etc. voor de activiteit die uw kind doet. Wij vergoeden geen zwemkleding en sportkleding voor school.

Schoolrekeningen
Van een ontvangen schoolrekening kunt u het best zo spoedig mogelijk een kopie naar Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst sturen. Wacht met het betalen van de rekening totdat u van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst bericht heeft ontvangen over onze vergoeding.

Een herinnering die u ontvangt van een schoolrekening, vergoedt Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst niet.

Fietsen
Een tweedehands fiets wordt alleen gegeven aan kinderen van 6 t/m 17 jaar

  • Een fiets wordt hooguit eens per twee jaar verstrekt
  • Schade, reparaties en diefstal zijn voor eigen risico en vergoedt Stichting Leergeld niet.

Voor een fiets vragen wij een eigen bijdrage van € 20,-. Wij verzoeken u dit bedrag over te maken aan Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst (NL75 RABO 0128 8774 64) onder vermelding van uw gezinsnummer en de naam van uw kind. Wanneer u in aanmerking komt voor een fiets en u heeft de eigen bijdrage betaald, dan sturen wij u een cheque. De waarde van de cheque is € 110,- voor kinderen van 6 t/m 11 jaar en € 210,- voor kinderen van 12 t/m 17 jaar. De leverancier van de fiets declareert vervolgens het verkoopbedrag bij Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst tot het genoemde maximum.

Laptop

  • Bent u inwoner van de gemeente Apeldoorn? Dan verstrekt Leergeld Apeldoorn-Voorst een laptop aan kinderen die het voortgezet onderwijs volgen tot en met 17 jaar.
  • Bent u inwoner van de gemeente Voorst? Voor kinderen die middelbaar onderwijs volgen en niet ouder zijn dan 17 jaar, kunt u voor een laptop rechtstreeks terecht bij het stadhuis van de gemeente Voorst.

Voor een laptop, verstrekt door Leergeld Apeldoorn-Voorst, betaalt u een eigen bijdrage van € 25,- . Wij verzoeken u dit bedrag over te maken aan Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst ( NL75 RABO 0128 8774 64) onder vermelding van uw gezinsnummer en de naam van uw kind. Wanneer u in aanmerking komt voor een laptop en u heeft de eigen bijdrage betaald, sturen wij u een cheque. Deze kunt u inleveren bij de Mediamarkt in Apeldoorn.

Met jouw persoonlijke gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Lees hier meer over in ons privacy reglement.

Wilt u een kind aanmelden?

U kunt zich aanmelden door op Doe een aanvraag te klikken. Nadat u zich voor het eerst heeft aangemeld, nemen wij telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek worden enkele vragen aan u gesteld voor meer informatie en wordt er een afspraak ingepland om bij uw gezin op bezoek te komen. Zo’n afspraak wordt op korte termijn ingepland, meestal binnen een week.

Bij het huisbezoek zal één van onze intermediairs uitleggen wat Stichting Leergeld kan doen voor de kinderen van 4 tot 18 jaar. Er wordt nagegaan of u gebruik maakt of bekend bent met andere uitkeringen of regelingen (bijv. Regelrecht of alleenstaande ouderkorting) die gelden voor mensen met een laag inkomen. Ook worden uw gegevens opgenomen die nodig zijn voor ons administratiesysteem.

Bij het huisbezoek dient u een kopie mee te geven van alle inkomsten van de laatste maand (uitkering, salaris, alimentatie, etc.). Daarnaast zullen ook de eerste aanvragen worden opgenomen.

Deze gegevens sturen wij naar ons kantoor waar ze worden verwerkt en de aanvragen worden beoordeeld. Bij een positieve beoordeling wordt de activiteit direct aan de school, de vereniging of een andere instantie betaald. Voor de aanschaf van bijvoorbeeld voetbalschoenen ontvangt u een cheque die u kunt inleveren in de aangegeven winkel. De leverancier stuurt de rekening rechtstreeks naar ons.

De behandeling van een aanvraag duurt doorgaans twee weken. Zodra wij alle benodigde papieren van u ontvangen hebben, kunnen wij uw aanvraag behandelen.

Belangrijk is dat u de aanvraag doet bij Stichting Leergeld voordat uw kind op les gaat of lid wordt van een (sport)vereniging. Stichting Leergeld doet in principe geen betalingen met terugwerkende kracht. Dit geldt ook voor verlengingen; hiervoor moet altijd eerst een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Spelregels

Vanzelfsprekend gelden er bij Stichting Leergeld spelregels waaraan de vrijwilligers, maar ook de aanvragers zich moeten houden.

Aanvragen moeten bij voorkeur per e-mail gedaan worden. Lukt dit niet, dan mag dit ook per post. U kunt ook naar ons spreekuur komen op dinsdagmiddag in Coda Bibliotheek. Informeer van tevoren goed of iets voor een vergoeding in aanmerking komt.

Een kind mag jaarlijks deelnemen aan één buitenschoolse activiteit. Voor alle activiteiten is een maximumbedrag per kind per jaar beschikbaar. Mogelijk is er dus ook nog een eigen bijdrage van uzelf nodig.

Nieuwe aanvragen
Bij een nieuwe aanvraag vragen wij u altijd een kopie mee te sturen van al uw inkomsten (uitkering, salaris, alimentatie, ..) van de laatste maand. Wij zijn op de hoogte dat de gemeente de loonstrook van de bijstandsuitkering niet meer per maand per post verstuurt. U kunt via mijnoverheid.nl een recente specificatie downloaden. Mocht dit een probleem zijn, neemt u dan contact op met telefoonnummer 14055. Men kan u hier verder helpen.

Ontvangt u een uitkering via het UWV dan kunt u de recente loonstrook downloaden door in te loggen via mijnuwv.nl. Bij eventuele problemen kunt u contact opnemen met 0900-9294. Men kan u hier verder helpen.

Wilt u voor elk verzoek om vergoeding een aparte e-mail sturen onder vermelding van uw gezinsnummer en de soort aanvraag?

Betalingen
Stichting Leergeld betaalt rechtstreeks aan de club, vereniging, school, etc.
Aankopen in winkels kunnen alleen plaatsvinden als u van tevoren een cheque bij Stichting Leergeld heeft aangevraagd.