Ambassadeurs

niet van toepassing

Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. In een toenemende armoede willen wij onze directe ondersteuning verder uitbreiden, omdat sociale uitsluiting door armoede schrijnend is.

Hoe gaan we dit doen? Door scholen, sportverenigingen en gerelateerde instanties intensief te bezoeken en te informeren over mogelijkheden van Stichting Leergeld met de slogan “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.”

Om straks geen kinderen teleur te hoeven stellen, willen wij als Stichting Leergeld onze inkomsten veiligstellen door middel van het werven van vaste donateurs. Met u als ambassadeur van Stichting Leergeld willen wij op de lange termijn nog meer kinderen helpen. Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst bestaat uit vrijwilligers en één betaalde coördinator. Zij bezoeken de gezinnen en inventariseren hulpbehoefte. Vervolgens vindt er een toetsing van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie plaats. Na een positieve toetsing wordt het geld rechtstreeks overgemaakt aan de betreffende sport- of culturele vereniging. Indien nodig wordt er een voucher uitgedeeld voor overige benodigdheden. Na 6 maanden vindt opnieuw een beoordeling van het inkomen plaats. Zo weten wij zeker dat de vergoeding bij hen terecht komt, die dit het hardst nodig hebben.

Onze ambassadeurs ontvangen jaarlijks een factuur met het afgesproken sponsorbedrag. Dit is voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid om te allen tijde op te zeggen. Stichting Leergeld is een ANBI-instelling (8149.69.732). Uw bijdrage is voor de Belastingdienst een gift. Er zijn drie verschillende sponsorbedragen mogelijk:

Ambassadeur Paars € 1.000,- per jaar
Ambassadeur Groen € 5.000,- per jaar
Ambassadeur Oranje € 10.000,- per jaar

Als ambassadeur draagt u de missie en de mogelijkheden uit van Leergeld Apeldoorn-Voorst in uw sociale netwerk. Wat kunt u verder verwachten als ambassadeur?

  • U ontvangt van ons tweejaarlijks een verslag van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.
  • U ontvangt een certificaat en een plaquette als maatschappelijke ondernemer en ambassadeur.
  • U ontvangt een USB-stick met ons logo voor vermelding op briefpapier en sociale media.
  • Wij vermelden uw naam tijdens promotiecampagnes, presentaties, publicaties en op onze sociale media en website (free publicity).

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is heel erg blij met haar ambassadeurs