Vrijwilligers

niet van toepassing

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst werkt alleen met vrijwilligers. Dat geldt zowel voor het bestuur als de dagelijkse organisatie van coördinator, hulpcoördinatoren, administratieve krachten en intermediairs.

Om de zoveel tijd is er behoefte aan een nieuwe vrijwilliger voor een van de functies alhoewel al sinds enkele jaren blijkt dat het verloop heel gering is: men blijft graag ‘hangen’ in een organisatie waar zoveel kinderen geholpen worden en waar de samenwerking goed verloopt. 

Stichting Leergeld is een particulier fonds en ondersteunt kinderen die opgroeien in een minima situatie, zodat zij mee kunnen doen met sport, cultuur en wij ondersteunen bij de aanschaf van o.a. een fiets en laptop. Als vrijwilliger werk je samen in een enthousiast team. Je bent 3 tot 10 of meer uur in de week beschikbaar: de uren zijn zeer flexibel in te delen.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur een korte motivatiebrief en beknopt CV per e-mail naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl

Onder de foto treft u het profiel van de verschillende rollen binnen de stichting.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de taken. Bij sommige functies is een functiebeschrijving opgenomen die u kunt aanklikken.

Bij elke functie staat aangegeven of er op dit moment behoefte is aan de betreffende functie. Maar ook al is die behoefte er niet; aanmelden voor het geval van een vacature mag natuurlijk altijd. Wij zullen u dan benaderen op het moment dat wij weer behoefte hebben binnen de door u aangegeven functie.

Het bestuur


Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij generalist zijn, een redelijk netwerk hebben in Apeldoorn of Voorst en eventueel daarbuiten. Er wordt per jaar een zes- tot zevental maal vergaderd. Daarnaast zijn er regiobijeenkomsten en landelijke vergaderingen (totaal viermaal) voor enkele bestuursleden. In het dagelijks bestuur worden de gebruikelijke zaken besproken en geregeld; beleidsmatige zaken worden er voorbereid. Deze beleidsmatige zaken komen daarna in het voltallige bestuur op de agenda.


De coördinator


De coördinator is de verbinding tussen het bestuur en de organisatie en stuurt alle vrijwilligers aan. Hij/zij voert het beleid van het bestuur uit en legt hierover verantwoording af. De coördinator is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige afhandeling van alle aanvragen. Tot slot onderhoudt hij/zij de externe contacten.

Administratief Medewerker


Deze kantoorfunctie wordt ingevuld door een vrijwillig(st)er. De medewerker verzamelt alle benodigde gegevens om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Vervolgens beoordeelt de medewerker de aanvraag. Hij/zij neemt alle vervolgacties om ervoor te zorgen dat het gezin het aangevraagde krijgt. Daarnaast zorgt de medewerker ervoor dat de administratie op orde is.

De intermediair


De intermediair legt huisbezoeken af bij de nieuwe gezinnen en zo nodig nogmaals bij een reeds geregistreerd gezin. Hij/zij legt uit wat Leergeld kan betekenen voor de gezinnen, maar wijst de mensen ook op wettelijke voorzieningen waarop zij mogelijk recht hebben. Hij/zij wijst de gezinnen daarin ook de weg om achter deze voorzieningen aan te kunnen gaan. Bij het huisbezoek worden administratieve gegevens opgenomen en worden de eerste aanvragen voor de kinderen genoteerd. Momenteel is er een vacature voor een intermediar voor Apeldoorn.