Wie zijn wij?

niet van toepassing

‘Stichting Leergeld’ is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale stichtingen, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.

De stichting is in 2006 opgericht als Stichting Leergeld Apeldoorn en is vanaf januari 2007 gestart met haar werk. In 2008 is het werkgebied van de gemeente Apeldoorn uitgebreid met dat van de gemeente Voorst. Vanaf dat moment treedt de stichting naar buiten als Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst.

De stichting is geen onderdeel van de gemeente, maar krijgt van beide gemeenten wel veel medewerking. Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is merendeels een vrijwilligersstichting die zijn geld krijgt van bedrijven, organisaties, particulieren, gemeente en provincie.

Wij hebben in totaal 22 vrijwilligers.

Bestuur

De stichting heeft een bestuur dat uit de volgende personen bestaat:

  • de heer H. Deterd, voorzitter
  • de heer P. Dekens, penningmeester
  • mevrouw W. Blom, secretaris
  • de heer J. Kramer, bestuurslid
  • mevrouw L. Tijmes, bestuurslid

Ook de bestuursleden doen dit werk als vrijwilliger.

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Enkele getallen

In de afgelopen jaren zijn tot eind 2016 door Stichting Leergeld meer dan 2.500 gezinnen bezocht. Daarvan is inmiddels een aantal afgevallen vanwege verhuizing, hogere inkomsten, de leeftijd van de kinderen die boven de 17 jaar uitsteeg, etc.

Alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn-Voorst hebben meegedaan aan ons spreekbeurtproject, Dit project is afgerond in juni 2019.

Onder andere de spreekbeurten, de vele presentaties en het flyeren van folders op allerlei locaties in Apeldoorn-Voorst, hebben veel nieuwe aanvragen opgeleverd.

Vanaf 1 januari 2018 tot 1 augustus 2019 zijn er 368 nieuwe gezinnen bezocht waarvan 347 gezinnen in aanmerking komen voor onze steun. In deze periode zijn er 657 nieuwe kinderen ingeschreven, wij hebben totaal 1810 kinderen geholpen en 5.986 aanvragen goedgekeurd en betaald.

In 2022 zijn ruim 4.000 aanvragen goedgekeurd en betaald. Dit betrof bijna 1.800 kinderen afkomstig uit ruim 1.000 gezinnen. Het totale bedrag dat hiermee was gemoeid, bedroeg iets meer dan € 400,000,-.
De belangrijkste items die werden verstrekt aan de kinderen waren: contributies voor diverse sporten (368), kleding (306), laptops (167), fietsen (244).
In mindere aantallen, maar niet minder belangrijk waren de bijdragen van Leergeld voor zwemlessen en schoolreisjes.

Erg fijn om te ervaren dat steeds meer ouders de weg naar Leergeld weten te vinden!


Meer informatie

Het jaarverslag biedt u een kijkje in hetgeen de stichting het afgelopen jaar heeft uitgegeven in geld, maar ook waaraan dat geld is uitgegeven. Ook vindt u er een uitgebreidere beschrijving van een aantal zaken dan hier op deze website.

Behalve het jaarverslag maakt Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst ook een Activiteitenplan voor de voorliggende jaren, het zogenaamde Businessplan.